Velkommen til Lunderskov Vandværk.

Lunderskov Vandværk blev etableret i 1931.

I 1985 blev Vandværket flyttet til den nuværende adresse Sortebjergvej 23.

Vandværket har i dag 1.321 forbrugere, vandforsyningen udpumpes fra et stort vandindvindingsområde beliggende nord/nordvest for Lunderskov.

Vandværkets mailadresse er: info@lunderskovvand.dk