Velkommen til Lunderskov Vandværk.

Lunderskov Vandværk blev etableret i 1931.

I 1985 blev Vandværket flyttet til den nuværende adresse Sortebjergvej 23.

Vandværket har i dag 1.305 forbrugere, vandforsyningen udpumpes fra et stort vandindvindingsområde beliggende nord/nordvest for Lunderskov.

Har du spørgsmål til driften er du meget velkommen til at kontakte Vandværksbestyrer Henning Højer eller et bestyrelsesmedlem.

Vandværkets mailadresse er: lva.tek@mail.dk