Månedsarkiv: maj 2015

Nyheder juni 2015

 

I uge 25 påbegynder vandværket projektet med etablering af ny rentvandsbeholder. Den nye beholder vil være af samme type som den eksisterende, dog med ca. 1/3 volumen (207 m3). Efter ibrugtagning medio august, påbegyndes renovering af den gamle beholder, dette forventes færdigt medio september. Der vil løbende blive informeret om begge projekter her på hjemmesiden.

Registrering af stophaner og målerbrønde på ledningsnettet er gået i gang, og vil foregå som sidste år. I den forbindelse vil vi gøre opmærksom på, at det visse steder kan være nødvendigt, at træde ind på forbrugerens grund, for at opmåle stophanen. Vi håber på forståelse fra forbrugernes side for dette. Der måles i følgende områder: Egevænget/ Hasselvænget/ Udsigten/ Dollerup før sommerferien. Der vil også her løbende blive informeret om projektet.