Månedsarkiv: juni 2015

Ny rentvandstank

Ny rentvandstank

Lunderskov Vandværk er påbegyndt en udvidelse af værket med en rentvandstank nummer to.
Den eksisterende rentvandstank skal renoveres, når den nye tank er etableret.
Ved at råde over to rentvandstanke er Vandværket mindre sårbar, og samtidig fremtidssikret i takt med en tilvækst i antallet af borgere i Lunderskov.

1. juli 2015
Sådan ser den nye rentvandstank ud. Efter færdigmontering og fugning, skal den henstå i min. 2 uger til hærdning. Arbejdet med tanken fortsættes efter sommerferien.

ny rentvandstank

15. juni 2015
Påbegyndt udgravning

rentvandstank

Som det fremgår af billedet er arbejdet påbegyndt med udgravningen til den nye tank.
Efterfølgende støbes fundamentet som den nye tank monteres på.
Det forventes den nye tank kan tages i brug omkring uge 36.