Månedsarkiv: marts 2017

Rentvandstank.

Arbejdet med den nye rentvandsbeholder samt renovering af den eksisterende, er nu helt færdigt.

Begge beholdere er taget i brug, hvilket giver en kapacitet på 850 m3. Dette svarer til ca. 1 1/2 døgns forbrug.

Af kommende større projekter på værket, kan nævnes opsætning af 2 nye filtre. Disse skal erstatte det mere end

30 år gamle filter. Der vil løbende blive informeret om projektet, her på hjemmesiden.

Ledningsnettet.

Tirsdag den 21. marts påbegyndes renovering af stikledninger på Iver Dahlsvej. De gamle ledninger af jern

udskiftes med nye pel-ledninger (plastik). Samtidig skiftes stophane-ventilerne ind til husene.

I den forbindelse vil der blive afbrudt for vandforsyningen, ca. hver anden dag kl. 8 til kl. 14.

Arbejdet forventes at vare 3 uger.

 

 

Generalforsamling 2017

Onsdag den 29. marts 2017, kl. 19.00 afholdes generalforsamling på Vandværket Sortebjergvej 23, Lunderskov. DAGSORDEN: Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning om værkets virksomhed i 2016. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.        Fremlæggelse af budget for 2018 til godkendelse. Budget for 2018 er for det nye a.m.b.a. selskab Behandling af indkomne forslag.  Eventuelle indkomne… Læs mere