Månedsarkiv: marts 2017

Generalforsamling 2017

Onsdag den 29. marts 2017, kl. 19.00 afholdes generalforsamling på Vandværket Sortebjergvej 23, Lunderskov.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om værkets virksomhed i 2016.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.       
 4. Fremlæggelse af budget for 2018 til godkendelse.
  Budget for 2018 er for det nye a.m.b.a. selskab
 5. Behandling af indkomne forslag. 
  Eventuelle indkomne forslag vil omhandle det nye a.m.b.a selskab
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  Ole Roed og Thorkild Jensen er på valg.
  Bestyrelsen foreslår genvalg.
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
  Leif Jensen er på valg.
  Bestyrelsen foreslår genvalg.   
 8. Valg af revisor og suppleant.
  Leon Sørensen er på valg som revisor.
  Henrik Wulff er på valg som revisor suppleant.
  Bestyrelsen foreslår genvalg.
 9. Eventuelt.

Hent dagsorden til print her