Månedsarkiv: maj 2017

Ledningsnettet.

Udskiftningen af de gamle stophaneventiler på Iver Dahlsvej er nu helt færdig.

Der blev fundet en enkel mindre utæthed. Arbejdet med renovering af ventilerne

vil fortsætte næste år i et andet udvalgt område i midtbyen.

Projekt nye filtre.

Der er i foråret blevet stillet 2 midlertidige filtre op ved vandværket. Disse filtre tages endelig helt i brug,

når vandkvaliteten tillader det. Det forventes, at blive lige efter sommerferien. De midlertidige filtre skal

så rense vandet i den periode, hvor det gamle filter inde på værket fjernes, og 2 helt nye opstilles og indkøres. 

Yderligere info følger senere.

Udskiftet stophaneventiler