Månedsarkiv: februar 2019

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00
Sortebjergvej 23, 6640 Lunderskov

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om værkets virksomhed i 2018.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget for 2020 til godkendelse.
 5. *Behandling af indkomne forslag.
  Eventuelle indkomne forslag kan ses på hjemmesiden www.lunderskovvand.dk
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  Ole Roed og Thorkild Jensen er på valg.
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
  Leif Jensen er på valg.
 8. Valg af revisor og suppleant.
  Leon Sørensen er på valg som revisor.
  Henrik Wulff er på valg som revisor suppleant.
 9. Eventuelt.

* Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 1. marts.

Dagsordenen kan hentes som pdf fil her