Månedsarkiv: maj 2019

Afprøvning af ventiler.

I forbindelse med vedligeholdelsesarbejdet på hovedventilerne, kan der i enkelte tilfælde

forekomme lidt uklarheder i vandet. Dette opstår når lukke-funktionen afprøves, og

vand-flowet derved bremses. Dette arbejde vil foregå sommeren over, ad flere omgange.

Prøvetagning. Chlortalonil-amidsulfonsyre.(CAS). Der har i den seneste tid, været en del debat i medierne om det senest fundne pesticid CAS. Der er på vandværket blevet testet for dette stof i begge boringer, samt på rentvandsafgangen. Resultatet af prøvetagningen er, at der ikke er fundet noget i nogen af prøverne, idet indholdet af stoffet var under grænsen for,… Læs mere

Medlemsorientering 2019

Medlemsorientering 2019

Oplysninger om vandværket. Vandværkspasser er Henning Højer som kan træffes på tlf. 75 58 53 61 eller per mail lva.tek@mail.dk Bogholder er Marie Nervø Sørensen som kan træffes hver onsdag fra kl. 9.00 – 12.00 eller per mail lva.adm@mail.dk Ved årsskiftet var der tilsluttet 1321 forbrugere, og i 2018 blev der solgt 186.642 m³ vand.… Læs mere