Månedsarkiv: september 2019

Lukke meddelelse.

Onsdag den 2-10  mellem kl. 8.30 til ca. kl. 13.00, vil der blive afbrudt for vandforsyningen i hele Åparken.

Dette skyldes reparation på forsyningsledningen.

Målerudskiftning Vandværket vil i efteråret fortsat udskifte afregnings målere, og indsende disse til kontrol på laboratorium. Dette vil foregå efter udvalgte målerpartier, hvor målerne efter opsætningsdato er 9 år gamle. Læs mere

Vedligeholdelse Der vil året ud blive afprøvet funktion af forskellige hoved ventiler efter den ordinære vedligeholdelsesplan.   Læs mere

Drift Efter reparationen på ledningsnettet på Rolles Møllevej den 4-9, er der nu igen normal drift. Der kan i en kort periode forekomme luftpartikler i vandet. Læs mere

Aflukning Drosselvej – Svalevej – Anlægsvej og Gl. Møllevej er også omfattet af aflukningen på onsdag, og det er i tidsrummet kl. 10 til ca. kl. 15,   Læs mere

Aflukning. Onsdag den 4. september bliver der afbrudt for vandforsyningen fra kl. 10 til ca. kl. 15 i følgende områder: Torvet -Jernbanegade – Solparken – Møllegade nr. 1A til nr. 22, samt Rolles Møllevej. Læs mere