Månedsarkiv: november 2019

Målerudskiftning

Vandværket er nu færdig med udskiftning af målerne til kontrol i år.

Afprøvning Vedligeholdelse af hoved ventilerne på ledningsnettet fortsætter i efteråret. Der arbejdes med afprøvning af deres åbne/ lukkefunktion. Læs mere

Vandets hårdhed. Der bliver jævnligt spurgt til kalkindholdet i vandet. Ved seneste prøvetagning viste analysen, at hårdheden ligger på 11,0 dH. Dette er indenfor kategorien middelhårdt. Se eventuelt mere her på hjemmesiden under pkt. “Vandkvalitet”. Læs mere