Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i Lunderskov Vandværk onsdag den 25. marts 2020 kl. 19:00 på Vandværket Sortebjergvej 23, 6640 Lunderskov.

Generalforsamling

Onsdag den 25. marts 2020 kl. 19.00
Sortebjergvej 23, 6640 Lunderskov

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om værkets virksomhed i 2019.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget for 2021 til godkendelse.

5. *Behandling af indkomne forslag.
Eventuelle indkomne forslag kan ses på hjemmesiden www.lunderskovvand.dk

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Jan Hedeager, Jørgen Nørgaard Lind og Jimmy Steiner er på valg.

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Carl Magnus Mogensen er på valg.

8. Valg af revisor og suppleant.
Inga Holm er på valg som revisor.
Henrik Wulff er på valg som revisor suppleant.

9. Eventuelt.

Dagsorden som PDF   Generalforsamling dagsorden 2020

* Forslag til ordinær generalforsamling:

Forslag 1.

Til formanden for Lunderskov Vandværk                                                                     Lunderskov d. 27-02-2020.

Thorkild Jensen                                                                            

Hej med dig, jeg vil gerne foreslå eller forlange følgende:

I forbindelse med, at man har afskediget Vandværksbestyreren gennem mange år, vil jeg gerne anmode bestyrelsen om, at man fremlægger udførlig dokumentation for, at man kan få en økonomisk gevinst ved ikke at have en bestyrer ansat. Jeg tillader mig at gå ud fra, at det er for at spare, at man har handlet, som man har gjort, idet jeg samtidig går ud fra, at den forhenværende bestyrer ikke har ” taget af  kassen “.

Mhv. og på forhånd tak, Leon Sørensen

Forslag 2.

Forslag fra Henning Højer

Forslag 2

Der kan ikke kommenteres på dette indlæg.