Generalforsamling 2018

Onsdag den 21. marts 2018, kl. 19.00, Sortebjergvej 23, 6640 Lunderskov

Forslag som skal behandles på den ordinære generalforsamling
afgives til bestyrelsens formand senest den 1. marts.

Thorkild Jensen
Nagbølvej 40
6640 Lunderskov
 
Tlf.: 7558 6031 mobil 4026 8622
Mail: thors-hammer@os.dk

 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om værkets virksomhed i 2017.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.        

4. Fremlæggelse af budget for 2019 til godkendelse.
       
5. Behandling af indkomne forslag.
   
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
    Carl Magnus Mogensen, Jørgen Nørgaard Lind og Gunner Kjær-Hansen er på valg.
    
7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
   Jan Hedager er på valg.       

8. Valg af revisor og suppleant.
   Inga Holm er på valg som revisor.
   Henrik Wulff er på valg som revisor suppleant.
 
9. Eventuelt.

Hent dagsorden til print her

Der kan ikke kommenteres på dette indlæg.