Information

Info ved brud på ledningsnet

Vær opmærksom på, at der efter brud på ledningsnettet kan forekomme urenheder i vandet.

Skyl grundigt ud og vent med at starte vaskemaskinen, til vandet igen er rent.

Check dit vandforbrug

Vi er alle blevet bedre til at spare på vandet, men det er vigtigtfoto (3)280fortsat at være opmærksom på sine vaner og vandinstallationer. Check jævnligt om der er utætte vandinstallationer på ejendommen.

Aflæs vandmåleren om aftenen, når alle i huset er gået i seng og ingen bruger vand. Aflæs vandmåleren igen om morgenen, før nogen bruger vand. Er aflæsningen om morgenen forskellig fra aflæsningen om aftenen, tyder det på, at der er en utæthed i vandinstallationerne som skal udbedres.

En utæt vandledning f.eks. under et gulv, der i månedsvis løber uden at blive opdaget, er en dyr affære. Aflæs derfor din vandmåler mindst en gang månedligt og undgå ubehagelige overraskelser, når vandregningen kommer.

En vandhane som drypper kan koste fra 500-3.800 kr. om året. Et toilet der løber, kan nemt koste over 1.000 kr. om året.

Et brusebad koster ca. 1 kr. og 15 øre i minuttet. Husk, at du ikke skal bruge vand, når du sæber dig ind, du kan med fordel lukke for det imens. Skift til en vandsparende brusertype.

Det er en dårlig vane at lade vandet løbe, mens du børster tænder.foto (2)280Installer perlatorer (luftblandere) på vandhanerne, det er nemt, billigt og effektivt.

Er din vaskemaskine 10 år gammel, bruger den cirka 100 liter vand til en vask. En ny maskine med “A”-mærke bruger det halve. Vælg spareprogram som reducerer forbruget af både el og vand.

Vaskemaskinen bruger strøm, overvej om du ikke kan bruge dit tøj en dag mere, inden det ryger i vasketøjskurven. Brug vaskebold og spring forvasken over.

Udskift et gammelt toilet med et nyt dobbeltskyllende (stort og lille skyl), husk at bruge “lille skyl”, og spar 5-6 liter vand pr. skyl.

Spar på vandet

Hver gang, du sparer på vandet, er du med til at sørge for, at vi også har rent grundvand i fremtiden. Det er godt at tænke på, hver gang man tænder for vandhanen – både på badeværelset, i køkkenet og på arbejdet, skolen, etc.

Vandspild er overflødigt forbrug, som ingen har glæde af. Det drejer sig om alt fra dryppende vandhaner til utætte installationer. Desværre er de sidste både de sværeste at opdage og de mest kostbare, fordi det ofte drejer sig om enorme mængder vand fra selv en lille sprække.

Hent skema til månedlig måleraflæsning her