Medlemsorientering 2019

Medlemsorientering 2019

Oplysninger om vandværket.
Vandværkspasser er Henning Højer som kan træffes på
tlf. 75 58 53 61 eller per mail lva.tek@mail.dk

Bogholder er Marie Nervø Sørensen som kan træffes hver onsdag fra kl. 9.00 – 12.00 eller per mail lva.adm@mail.dk

Ved årsskiftet var der tilsluttet 1321 forbrugere, og i 2018 blev der solgt 186.642 m³ vand.

Aflæsning af vandmålere
Udsendelse af aflæsningskort er ultimo november, og aflæsning skal være vandværket i hænde senest medio december. Begrundelse herfor er, at vandskat skal indberettes medio januar.

Rigtig mange benytter sig det elektroniske system telefon eller internettet.

Vandbehandling
Vandet pumpes fra boringer ind i et filter, hvor vandet iltes, derefter pumpes det ind vandbehandlingsanlæg. I vand- behandlingsanlægget (som består af små sten af forskellige størrelse) løber vandet ned igennem stenmaterialet hvor der sker en rensning af vandet. Denne rensning er for at sikre, at vi lever op til drikkevandsbekendtgørelsen. Det rensede vand opbevares i 2 rentvandsbeholder og der fra pumpes det ud i ledningsnettet.
Vandbehandlingen foregår uden tilsætningsstoffer.

Oplysninger om vandkvaliteten
I Danmark er retningslinjerne for kontrollen med drikkevandets kvalitet fastlagt i drikkevands-bekendtgørelsen fra Miljøstyrelsen.

Vi foretager analyse af grundvandskvaliteten og det drikkevand, I får leveret. Analyseprogrammet er sammensat i samråd med Kolding Kommune

Der undersøges for de stoffer, som er en naturlig del af vandet og for de stoffer, der normalt ikke hører hjemme i vandet – de såkaldte miljøfremmede stoffer. Nedenfor kan du se en række analyseresultater af de stoffer, som beskriver kvaliteten af det vand, I får leveret.

Stof/Egenskab

Værdi

Grænseværdi

Hårdhed   #

10,7° middelhårdt

5°-30° dH

Jern

0,069 mg/l

0,100 mg/l

Mangan

0,007mg/l

0,020 mg/l

Nitrat

1,02 mg/l

50 mg/l

Chlorid

24 mg/l

250 mg/l

Kimtal ved 22°

6 pr. ml

50 pr. ml

Kimtal ved 37°

0 pr. ml

5 pr. ml

Aggressiv Kuldioxid #

2,6 mg/l

5 mg/l

Farvetal fra Vandværk

6,7 mgPt/l

5 mgPt/l

Farvetal ved forbruger

6,8 mgPt/l

15 mgPt/l

Desphhenyl-Chloridazon

<0,01 mg/l (LOD)

0,2 mg/l

Nikkel

<0,1 mg/l (LOD)

0,4 mg/l

Da grænseværdien på farvetal er 15 mgPt/l ude ved forbrugeren, vil det efter aftale med Forvaltningen i Kolding Kommune være det som vandværket bruger som parameter.

I forbindelse med de analyser der er lavet i 2018 er der ikke fundet pesticider og nedbrydnings-produkter i analyserne.

Analyseprogrammer bliver årligt udvidet med nye stoffer for at sikre høj vandkvalitet. Lunderskov Vandværk sætter stor pris på, at der er meget fokus på vandkvaliteten.

Ved henvendelse til vandværket kan du få yderligere oplysninger om analyseresultaterne.

Der kan ikke kommenteres på dette indlæg.