Vandmålere

Årsaflæsning

Selvaflæsningskort i forbindelse med årsafregningen vil blive omdelt i dagene omkring den 1. december.

  • Aflæs målerstanden og følg anvisningen på kortet
  • Aflæsningen kan afleveres via internettet, pr. tlf., eller personligt på vandværket
  • Aflæsningen skal være modtaget senest den 15. december. Ved senere modtagelse pålægges et gebyr.

Kontakt os endelig, hvis du ikke modtager dit aflæsningskort eller har brug for hjælp til aflæsningen.

Udskiftning af vandmåler

For at sikre korrekt afregning af vandforbruget, gennemfører vandværket en stikprøvekontrol af målere, der er nedtaget efter seks års brugsperiode.

De nedtagne målere indsendes til kontrol på et akkrediteret laboratorium, hvor målerne gennemgår en test med høj/lav volumenstrøm (flow). Her dokumenters målernes nøjagtighed, og er målerne i orden kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år, afhængig af afprøvningsresultat.

Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning

Vandmaaler

Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke være installeret afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren.

Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.

Desuden skal lukkehanerne før og efter måleren være lette at betjene og fuldt funktionsdygtige.

Når der er truffet aftale om målerudskiftning, er det vigtigt, at måleren er let tilgængelig.

Hent skema til månedlig måleraflæsning her