Velkommen til Lunderskov Vandværk

Lunderskov Vandværk blev etableret i 1931.

I 1985 blev Vandværket flyttet til den nuværende adresse Sortebjergvej 23.

Vandværket har i dag 1.357 forbrugere, vandforsyningen udpumpes fra et stort vandindvindingsområde beliggende nord/nordvest for Lunderskov. I 2020 blev der solgt 171.465 m³ vand.