Måleraflæsning

Vi er ved at overgå til fjernaflæste vandmålere.

Derfor er der 3 forskellige fremgangsmåler, alt afhængig af hvilken slags du har opsat:

  1. Du har modtaget et digitalt aflæsningskort (dem vi har mailadresse på) og skal selv aflæse din vandmåler

  2. Du har fået et aflæsningskort med posten (dem vi ikke har mailadresse på)

  3. Du har en af de nye fjernaflæste vandmålere (sort vandmåler) og skal ikke aflæse din vandmåler, da det sker automatisk fra vandværket.

Forbrugere i punkt 1 og 2 modtager et aflæsningskort i dagene omkring den 1. december hvert år. Husk at tjekke i reklame / spam mappen i dit mailprogram.

  • Aflæs målerstanden og følg anvisningen på kortet
  • Aflæsningen kan afleveres via internettet, pr. tlf., eller personligt på vandværket
  • Aflæsningen skal være modtaget senest den 15. december. Ved senere modtagelse pålægges et gebyr.

Det er vigtigt at vi får aflæsningskortet tilbage, så vi kan sikre at din acontobetaling passer med dit forbrug.

Vandværket skal stadig have adgang til vandmåleren f.eks. ved kontrolmålinger.

Teknisk datablad på Aquadis+ vandmåler

Kontakt os endelig, hvis du ikke modtager dit aflæsningskort eller har brug for hjælp til aflæsningen.

Forbrugere i punkt 3 kan evt. foretage en kontrolmåling.