Generalforsamling

Her finder du referater fra vores seneste generalforsamlinger og bestyrelsens beretning for hvert år. Ønsker du mere indgående information eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.


Indkaldelse til ordinær generalforsamling


Onsdag den 22. marts 2023 kl. 19.00


I vandværkets mødelokale
Sortebjergvej 23, 6640 Lunderskov

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om værkets virksomhed i 2022
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for 2024 til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
  Forslag fra bestyrelsen: Ændring af vedtægter
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Ole Roed og Thorkild Jensen er på valg.
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen
  Jørn Schmidt er på valg.
 8. Valg af revisor og suppleant
  Henrik Wulff er på valg som revisor.
  Valg af revisor suppleant
 9. Eventuelt

 

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 1. marts.

 

Ordinær generalforsamling
Torsdag den 24. marts 2022

Referat fra generalforsamlingen 2022

Bestyrelsens beretning 2021

 

Ordinær generalforsamling
Onsdag den 8. september 2021

Referat fra generalforsamlingen 2021

Bestyrelsens beretning 2020 

 

Ordinær generalforsamling
02. september 2020

Referat fra generalforsamlingen 2020

Bestyrelsens beretning 2019