Udskiftning af vandmåler

Udskiftning af vandmåler
For at sikre korrekt afregning af vandforbruget, gennemfører vandværket en stikprøvekontrol af målere, der er nedtaget efter seks års brugsperiode.

De nedtagne målere indsendes til kontrol på et akkrediteret laboratorium, hvor målerne gennemgår en test med høj/lav flow.

Her dokumenters målernes nøjagtighed, og er målerne i orden kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år, afhængig af afprøvningsresultat.

Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning
Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke være installeret af-kalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og 30 cm efter vandmåleren.

Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne.

Desuden skal lukkehanerne før og efter måleren være lette at betjene og fuldt funktionsdygtige.

Når der er truffet aftale om målerudskiftning, er det vigtigt, at måleren er let tilgængelig.