Vores verden

I udkanten af Lunderskov finder vi Lunderskov Vandværk, som forsyner 1.357 forbrugere.

Følg med os ind på Lunderskov Vandværk, så viser vi vejen fra grundvand til drikkevand

 • Først pumper vi råvandet op fra grundvandet. Det gør vi fra en af vores boringer ude i indvindingsområdet.

 • Et filter på den nederste del af forerøret, sikrer at der ikke kommer sand med op fra grundvandet.

 • Forerøret sikrer at boringen ikke falder sammen og det sikrer at vandet kun hentes fra det ønskede lag i jorden.

 • Det er vigtigt at vi ikke pumper for hårdt i boringerne, for så risikerer vi at få pesticider, salte og andet godt med op. 

 • Vi har et SRO computerprogram på en tablet, så driftsmedarbejderen kan holde øje med boringen og styre den overalt – smart ikke? (SRO = System til Styring, Regulering og Overvågning af vandværket)

 • Vandet transporteres til vandværket i rørledninger under jorden.

 • Vidste du at vand med ilt også smager bedre?

 • Under iltningen frigives jern og mangan. Det bliver til flager og grums som opfanges i lukkede sandfiltrene i vores store tanke. 

 • Vidste du at et filter består af sandkorn i flere størrelser?

 • Vandet opbevares så i to store rent-vands-tanke indtil det skal ud til forbrugeren.

 • Når vandet skal ud til forbrugeren, har vi 3 pumper, som vi bruger til at justere trykket i forsyningsområdet alt efter forbruget.

 • For at sikre at vandledningerne er rene laver vi returskyl af og til. Dette er lidt specielt, fordi vi har et lukket system.

 • Netop fordi vi ikke kan se om vandet er klart, tager vi en masse prøver som viser os om vandets kvalitet er i orden, før vi sender vandet ud til dig.

 • I fældningsbassinet, som ligger under jorden, bundfældes jern og mangan og kan på den måde blive fjernet fra skyllevandet. Resten af skyllevandet bruges ikke, men bliver ledt ud til et vandløb eller i kloak. Det bundfældede jern og mangan bliver samlet op af en slamsuger og kørt på losseplads.

På Lunderskov Vandværk går vi meget op i at der skal være rent og pænt. Hygiejnen skal altid være i orden. Dette sikrer vi bl.a. med vandprøver og du kan læse mere om vores vandkvalitet her.