Regulativ

Regulativet fastsætter vandværkets forpligtelser overfor dig som forbruger og forbrugerens forpligtelser over for vandværket. Regulativet beskriver pligter og rettigheder og fungerer derfor som handelsbetingelser. 

Regulativ for Lunderskov Vandværk