Indvindingsområde

På kortet herunder kan du se hvor vi henter dit drikkevand fra. Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte vandværket.

Det skraverede område er indvindingsoplande indenfor OSD (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser), de andre indvindingsoplande er uden for OSD.